Aanpak

Mijn werkwijze is als volgt

A: Vooraf
 1. Intakegesprek
  • wensen – verwachtingen ondernemer – tijdspad
  • vastlegging hiervan 
B: Start gesprek(ken)
 1. Bespreking
  • Afspraken en actiepunten
  • Evaluatie van de bespreking
 2. Opstellen besprekingsverslag op hoofdlijnen met afspraken 
C: Follow-up
  • Dit is afhankelijk van de wensen van de ondernemer

Een bespreking kan eenmalig zijn, maar ook periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal of per (half)jaar. Dit is geheel afhankelijk van jouw wensen en behoeften.

De kosten bedragen € 85,– per uur.
Voor het intakegesprek geldt een instaptarief van € 42,50 per uur.

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Feedback moet gaan over ontwikkeling + gezamenlijke groei

Benieuwd hoe ik je verder kan helpen?