Belastingadvies particulieren

Polstra Advies kan je ook ondersteunen bij het opstellen van jouw particuliere aangifte Inkomstenbelasting. Aan de hand van jouw gegevens stelt Pier-Gerlof de aangifte Inkomstenbelasting op, bespreekt dit met je en wordt de aangifte bij de belastingdienst ingediend.

Ook voor het opstellen van de aangifte erfbelasting en het afwikkelen van nalatenschappen kun je bij Polstra Advies terecht. Aan de orde komt de inhoud van het testament, op welke wijze er uitvoering kan worden gegeven aan het testament, de verdeling van de verschillende vermogensbestanddelen en wat dit betekent voor de aangifte erfbelasting. Pier-Gerlof neemt de erfgenamen in alle stappen mee.

Ook voor advies over belastingzaken en financiële producten kun je bij Pier-Gerlof terecht. Denk daarbij aan advies over:

  • Vermogensoverheveling (advies over het doen van schenkingen)
  • Testamenten
  • Hypotheken
  • Verzekeringen:
    • Kapitaal- en/of overlijdensrisicoverzekeringen
    • Lijfrenteverzekeringen
    • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Grip houden is belangrijk, ook op je financiën

Deskundig belastingadvies voor particulieren